onsdag 21. april 2010

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse er kanskje noe av det viktigste når det gjelder digital ferdighet. Internett byr på et hav av informasjon og hvis en skal kunne benytte seg av det, er det viktig å vite hvordan en kan finne det en leter etter og vurdere de sidene som dukker opp for å avgjøre om de er pålitelige.
Når det er sagt er det også viktig å kunne organisere, systematisere og vite hvor en kan finne tilbake til brukbare nettsider. Hvis man skal arbeide med noe over tid og vil følge med om det kommer noe nytt hadde det vært greit om en kunne samle nyheter fra ulike nettsted på en side så en ved et tastetrykk kunne sjekke om de aktuelle sidene har noe interessante nyheter.... Og det går an!!! En kan opprette såkalte informasjonsnav hvor en kan abonnere på nyhetsstrømmer og fra en privat nettside følge med på nyheter fra en rekke nettsteder.

Netvibes er en slik nettside som lar brukerne opprette egne informasjonsnav på en forholdsvis enkel måte. Og det har jeg gjort. Jeg har laget flere arkefaner med ulike overskrifter og ulike formål. En har jeg laget på bakgrunn av en øvingsoppgave, en annen på bakgrunn av interesse for å holde seg oppdatert på nyheter og en på bakgrunn av en oppgave jeg har skrevet. Denne kan du se her: http://www.netvibes.com/sosedal#Informasjonskompetanse_2

Et slikt informasjonsnav kan en bruke i undervisning hvis en skal arbeide med en oppgave over en tid. Hos yngre elever kan man som lærer opprette et informasjonsnav og publisere det så elevene kan benytte seg av det. Hos eldre elever kan en lære dem opp til selv å opprette slike informasjonsnav. Selv er jeg enda ikke helt overbevist og tenker ikke at jeg kommer til å benytte meg av slike informasjonsnav i egen undervisning, men ser kanskje større muligheter når jeg blir litt mer komfortabel og bedre kjent med programmet.

Animasjonsfilm

På siste samling skulle vi iløpet av få timer lage animasjonsfilm. Var litt spent på dette siden jeg aldri har gjort noe slikt før og gledet meg til å se hvordan det skulle gå. Vi var en gruppe på 5 som etterhvert ble 6. Vi valgte å lage film av De Tre Bukkene Bruse.
Vi brukte plastalin og modelleire til å lage bro, bukkene, gress, steiner og trollet. Bakgrunnen tegnet vi. så valgte vi å bruke sangen istedenfor eventyret til fortellingen.

Det var et veldig morsomt prosjekt. Vi jobbet ganske ivrig med det meste og vi lo en hel masse. Vi skulle bruke Windows Movie Maker til å sette sammen filmen og vi var veldig usikker siden ingen av oss hadde brukt dette programmet før. Heldigvis gikk det bra uten at jeg kan ta på meg æren for det. vi satt i en krok og der var ikke plass til å sitte 6 stk rundt samme maskin så det ble ikke til at alle fikk være med. Litt trist på en måte siden jeg da ikke fikk sett hvordan moviemaker virker, men kanskje like greit siden vi hadde tidspress og "jo flere kokker jo mere søl"-prinsippet lett kan slå inn hvis 6 stk skal samarbeide om det samme lille prosjektet på en og samme maskin. Så da er det bare for meg å finne litt tid til å sette meg ned å prøve meg fram med moviemaker på egen hånd, for morsomt var det ihvertfall!! Frister til gjentakelse for å si det slik :)

Og for de som er nysgjerrig på resultatet.... her er det ;) http://www.youtube.com/watch?v=R-EQzZEBrY8

onsdag 24. mars 2010

IKT som en ressurs i tilpassa opplæring...?

IKT har lenge vært brukt som hjelpemiddel for dyslektikere under eksamen. Dette skyldes deres manglende evne til rettskriving. Ved hjelp av pc, kan de få hjelp fra retteprogrammer og for mange hjelper det kanskje bare det at de slipper å forme bokstavene. Selv har jeg en elev i min klasse som sliter med skriving. Det er en skarp gutt, men han sliter på noen områder. Han har etpar timer i uken hvor han har assistent på seg blant annet fordi han sliter med skriving og orden i bøkene. Denne gutten går i 4.klasse og har drevet med skriving en stund, men likevel tar han ofte feil når han skal skrive bokstavene. Han speilvender dem, skriver feil bokstaver og har problemer med å få skrevet bokstavene fint. Selvfølgelig må han øve masse på å skrive for å lære seg å forme bokstavene, men ved større oppgaver der hvor det er innholdet i teksten som er det viktigste tror jeg absolutt han kan ha større læringsverdi om han skriver med datamaskin. På den måten slipper han å bruke så mye energi på å forme bokstavene, men kan konsentrere seg om å skrive det han tenker. Gutten er glad i å skrive historier, men de blir ofte vanskelig å lese og usammenhengende fordi bokstavene blir feil og fordi dette fører til at han glemmer ord og deler av ord. Jeg tror nok at det også er grunnen til at han ofte bruker mye tid på å tegne mens han skriver.

En annen av mine elever er en jente som er lite engasjert i skolearbeid. Hun drømmer seg bort i timene og gjør ikke noe særlig med mindre vi passer på henne. Hvis hun derimot får skrive på datamaskin arbeider hun ganske bra. Jeg har opplevd at hun har arbeidet med noe på skolen uten å være så veldig effektiv, men derimot kommet på skolen neste dag og ha teksten ferdig skrevet på datamaskin (uten at dette har vært etterspurt). Hun har egen datamaskin hjemme og kommer ofte på skolen og viser tekster som hun har skrevet på fritiden med datamaskinen sin.

Begge disse elevene viser meg at IKT kan være en god ressurs i tilpasset opplæring. De kan få hjelp i sitt arbeide, men begge på forskjellige måter. Hun trenger datamaskinen til en motivasjonsfaktor, han trenger hjelp til å forme bokstavene og snu konsentrasjonsområdet fra selve skrivingen til innholdet i det han skriver. Men jeg har også mine tanker om andre områder hvor IKT kan bidra til en bedre tilpasset undervisning. F.eks. i mattematikk kan en datamaskin med internett bidra til større innsats og dermed større læringsutbytte. En tredje elev i min klasse sliter med matematikk og har lærevansker i dette faget. Når hun får arbeide med oppgaver i matematikk på internett hvor hun blir belønnet ved f.eks. å komme seg videre oppover nivåer vekkes konkurranseinstinktet hennes og gjør henne mer interessert i å gjøre en innsats. På denne måten blir hun sikrere på seg selv, mer motivert for å lære, yter mer og oppnår mer.

Jeg har også mine tanker om hvordan digitale verktøy kan være med på å øke læringsverdien hos elever på forskjellige områder, men dette er tanker jeg ikke har fått satt ut i livet og prøvd ut. Men jeg kan se at det for enkelte kan være til god hjelp å benytte IKT selv om det for andre kan være til liten hjelp. En fjerde elev i min klasse trenger å bruke datamaskinen mer for å bli mer komfortabel med den. Når han skal på internett f.eks. ber han om hjelp til å taste inn internettadressen fordi han "er ikke så god til å skrive på data". Men kanskje kan også han etterhvert bli mer komfortabel med datamaskiner og finne god hjelp i dem enten det gjelder skriving, matte, informasjonssøk eller annet.

fredag 12. mars 2010

Google Nettsted

Å lage hjemmesider virker som mye pes og arbeid og jeg tror mange gruer seg fordi de ikke kan slikt. Selv fikk jeg prøve dette for mange år siden, men syntes det var altfor vanskelig med mange koder og innvikla systemer. Men det behøver ikke være så vanskelig! Det finnes mange gode programmer på nett som lar deg lage fine hjemmesider uten særlig mer styr enn å lage et dokument i Word. Et nettbasert program som hjelper deg med å lage hjemmesider er piczo. Selv har jeg laget en hjemmeside for datteren min på dette nettstedet for noen år siden, mens jeg var hjemme i permisjon. Her finner du den! Ved hjelp av slike nettsteder kan man enkelt og greit lage hjemmesider for alt man måtte ønske.
Et annet nettbasert program som er enda enklere å bruke til å lage hjemmesider er Google Nettsteder. Jeg har selv prøvd det til en gruppeoppgave vi holder på med på studiet og synes programmet virker fint. Nettstedet vårt om London finner du her.

Digital lyd

Musikkfaget skaper store utfordringer for læreren. Ihvertfall om læreren ikke er musikalsk, ikke har musikkfaglig bakgrunn og ikke kan en note. Og i barneskolen kan man oppleve å måtte undervise i alle fag uansett. Selv underviser jeg 3.- og 4.-klasse - også i musikk. jeg sliter med hver eneste time fordi jeg ikke aner hva jef skal finne på og fordi jeg ikke har peiling på musikk selv. Ikke klarer jeg å hente fram noe fra min egen skolegang heller fordi det eneste vi gjorde i musikktimene i grunnskolen var å synge, spille blokkfløyte og høre på klassisk musikk. Derfor var det litt kjekt å bli introdusert for nettstedet Aviary. Her kunne jeg besøke myna som er et nettsted hvor en kan komponere musikk ved å hente melodiklipp fra et bibliotek og sette sammen til egne melodier. Jeg prøvde meg fram litt og tenkte at dette skal jeg jaggu bruke med mine elever. Jeg tenker at vi skal begynne i det små med å sette sammen klipp til melodier og deretter utforske mer i dette programmet. Selv er jeg ikke "ferdig utlært", vil vel heller si jeg er helt i startgropa, men tenker at dette kan være interessant å utforske sammen med elevene. Jeg satte sammen 3 klipp til en melodi som jeg kalte children.egg. Det var morsomt å sitte å sette sammen klipp til en egen melodi, men det var ikke lett.

I Kunnskapsløftet har jo digital ferdighet kommet inn som en grunnleggende ferdighet som skal gjennomsyre alle fag. Også musikk. Og om å kunne bruke digitale Verktøy i musikk kan vi lese: "I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner" (s.139). Det finnes også konkrete kompetansemål som viser til digital ferdighet i musikk. F.eks. kan vi etter 7.årstrinn lese: "komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy". (s.141). Det fantes ikke mange læreplanmål som direkte viser til digitale verktøy i arbeidet med musikk, men noen var der og disse må vi forholde oss til.
Så nå gleder jeg meg til å prøve ut dette programmet sammen med mine elever som elsker å holde på med data og som blir motivert bare ved tanken på å få holde på med data i timene.

torsdag 11. mars 2010

digitalt tankekart

Jeg har laget et tankekart i forbindelse med en oppgave i studiet. tankekartet handler om London og hva man kan gjøre om man drar til London. Det er ikke veldig utbygd, men det viser hvordan man kan bruke digitale tankekart. Jeg har også satt inn en ekstern link for å vise at dette går an. Jeg vil si at digitale tankekart er et godt verktøy spesielt ved gruppeoppgaver. Jeg har brukt programmet Mindomo. Her kan en person lage tankekartet og dele det med andre på gruppa, i klassen eller publisere det på nett. Når man deler det med de på gruppa kan man bestemme om hver enkelt skal ha tilgang til å bare lese eller om de også kan være med på å redigere.
I tillegg er tankekartet bevart på nett og man slipper å tenke på at man må ta vare på tankekartet. Det blir vanskelig å tulle det vekk når det ligger på nett.
Dessuten kan alle på gruppa ha tilgang til det til enhver tid og alle på gruppa kan gå inn å se hva som skal gjøres selv om man ikke sitter sammen.

Og det er jo en kjent sak at når elever får jobbe på datamaskiner så er det i seg selv ganske motiverende...

Her er tankekartet så du som leser er velkommen til å se nærmere på det :)

Mindomo: http://mindomo.com/
Tankekart om London: http://mindomo.com/view.htm?m=da8fc4537a914cf4bdf0323781ea4d04

torsdag 28. januar 2010

Sosial web 1

sosial web er en stor del av manges hverdag. Ihvertfall manges digitale hverdag. Stadig flere melder seg inn i såkalte nettsamfunn der de kan snakke med familie, venner kjente og kanskje også ukjente. Her kan de dele bilder, artikler, nettsider, videoer o.l. Man kan snakke med folk offentlig eller privat. Man kan melde seg inn grupper etter personlige interesser, og diskutere saker man brenner for. Man kan gjøre mye av det folk gjør i hverdagen, og det fra sofakroken, fra jobb, fra bussetet eller fra do om det er ønskelig. Men nå er det viktig at du ikke misforstår meg! Folk bruker disse nettsamfunnene forskjellig og noen ikke i det hele tatt. Men jeg tror nok at de alle fleste i dag i det minste har hørt om facebook. Og det er jo en kjent sak at facebook har svært mange medlemmer. Selv er jeg en ivrig bruker med mine egne moderasjoner. Dvs. at jeg bruker facebook på noen områder og mindre eller ikke i det hele tatt på andre områder.

I tillegg har jeg meldt meg inn i nettsamfunnet del og bruk (d&b). Dette er et nettsamfunn som jeg aldri hadde hørt om før jeg ble "pålagt" å melde meg inn for en liten periode. Men jeg må si at det er et nettsamfunn som interesserer meg. Jeg har ikke vært særlig aktiv der så jeg kjenner det ikke så godt. men mitt inntrykk er at det er seriøst og en god rressurs for lærere og andre i lignende yrker. Her deles tips, triks og undervisningsopplegg som man kan benytte seg av. I tillegg er det laget en wikiside for d&b hvor man kan legge inn undervisningsopplegg og ressurser til hjelp for andre. Jeg føler vel egentlig at d&b er en delekultur mer enn noen andre av de nettsamfunnene jeg har vært en del av.

Et tredje og siste nettsamfunn jeg har meldt meg inn i er Twitter. Dette valgte jeg fordi det er et annet nettsamfunn som har vært mye omtalt og jeg var litt nysgjerrig. Her føler jeg meg ikke sikker på hva jeg er med på. Jeg har vært lite aktiv noe som spesielt skyldes at jeg kjenner få mennesker som er medlemmer der så jeg føler at det er meget lite aktivitet. Jeg har altså ikke fått utforsket så mye av hva twitter (og d&b) har å by på, men et førsteinntrykk har jeg jo skapt meg også her. På twitter føler jeg virkelig ikke at "privatlivets fred" råder. Profilen er åpen for alle og hvem som vil kan "følge" deg. Altså hvem som vil kan få med seg alt du legger ut. Facebook gir deg ihvertfall muligheten til å skjule detaljer om deg for de du måtte ønske å skjule det for. Jeg har ikke funnet slike funksjoner på twitter enda ihverfall. Min første mening er at twitter er mindre seriøs og lite brukbar til didaktisk virksomhet.

Det har seg slik at man kan diskutere i det vide og det brede om hvorvidt slike sosiale medier kan være et verktøy som kan bidra til økt læring. Enig blir man aldri tror jeg... Jeg vet at mange er motstandere av slike nettsamfunn fordi de er redd for avsporing fra elevenes side, fordi de er redd for hva som skjer dersom elevene får bruke slike medier fritt, fordi de er redd for mobbing og uthenging, fordi lærerne selv ikke føler de har kontroll på slike sosiale nettsamfunn og derfor føler de kommer til kort når det gjelder å bruke det i opplæringen, eller av helt andre årsaker. Andre derimot har stor tro på bruk av slike nettsamfunn fordi de ser mulighetene dette kan gi.
Jeg vil nå benytte muligheten til å diskutere noen av disse fordelene og ulempene ved bruk av sosial web i læringsarbeidet.

Først og fremst ønsker jeg å ta opp problemstillingen som går på lærernes kompetanse på området. Jeg vet at mange lærere gruer seg for bruk av både sosiale medier, som ved bruk av andre digitale verktøy rett og slett fordi de føler at de mangler tilstrekkelig kompetanse på området. Men jeg er overbevist om at de kommer til å klare seg fint hvis de bare tør å hive seg uti det. Saken er at mange unge ui dag har meget gode ferdigheter når det gjelder slike sosiale medier og uansett er mange gode på å prøve seg fram og utforske ihvertall. Det finnes mange unge sjeler som er meget nysgjerrig og som har en egen utforskertrang når det gjelder digitale medier. Mange har funnet ut at bruk av digitale medier i læringsarbeidet er en motivasjonsfaktor i seg selv. Det gjelder som med alt annet ikke alle!! PÅ denne måten kan lærer lære av elever eller lære sammen med elever. Og hva er vel et bedre utgangspunkt for læring?!?

Videre er mange redd for at barn og unge som får slippe til på slike nettsamfunn vil spore fullstendig av og gjøre alt annet enn faglig arbeid. Men for det første... man må ha klare regler for hva som gjelder for skolebruk og hva som gjelder for fritidsbruk. For det andre... Litt avsporing må man kunne tåle. Elevene sporer av i sosialt arbeid ansikt til ansikt også.. Alle trenger å spore av litt for å kunne arbeide effektivt resten av tiden. For det tredje.... slik avsporing kan også bidra til læring. Både nettvett og uskrevne regler må læres her som i virkeligheten.

Men hva da med mobbing? Media har stadige diskusjoner om mobbing på nett. Det er nok umulig å unngå, men jeg tror mye handler om holdningsskapende arbeid, både i hverdagen og på nett. Hvis elevene vet hva mobbing er og at dette er noe som ikke er tillatt hverken ansikt til ansikt eller skjerm til skjerm, tror jeg ikke at det vil bli mer mobbing på nett enn ellers. Men det er viktlig at elevene skaper holdninger og verdier og sosialiseres inn i sosiale web på samme måte som at de må sosialiseres inn andre grupper de beveger seg i.

Jeg kunne diskutert mange flere problemstillinger som handler om sosiale web i læringsarbeidet. Som eksempel kan jeg nevne det at elevene står i fare for å støte på pornografiske eller særdeles voldelige nettsteder både bevisst og ved uhell. Men jeg føler meg ganske sikker på at om man driver holdningsskapende arbeid, opplæring av nettvett og innføring i regler og lover som gjelder digitale medier så kan man komme meget langt i oppnåelsen av den digitale kompetansen til elevene og få god nytte av digitale medier og sosial web i læringsarbeidet. Bare tenk på alle de faglige diskusjonene som kan foregå elevene imellom når det passer dem best og til og med på fritiden deres!