torsdag 28. januar 2010

Sosial web 1

sosial web er en stor del av manges hverdag. Ihvertfall manges digitale hverdag. Stadig flere melder seg inn i såkalte nettsamfunn der de kan snakke med familie, venner kjente og kanskje også ukjente. Her kan de dele bilder, artikler, nettsider, videoer o.l. Man kan snakke med folk offentlig eller privat. Man kan melde seg inn grupper etter personlige interesser, og diskutere saker man brenner for. Man kan gjøre mye av det folk gjør i hverdagen, og det fra sofakroken, fra jobb, fra bussetet eller fra do om det er ønskelig. Men nå er det viktig at du ikke misforstår meg! Folk bruker disse nettsamfunnene forskjellig og noen ikke i det hele tatt. Men jeg tror nok at de alle fleste i dag i det minste har hørt om facebook. Og det er jo en kjent sak at facebook har svært mange medlemmer. Selv er jeg en ivrig bruker med mine egne moderasjoner. Dvs. at jeg bruker facebook på noen områder og mindre eller ikke i det hele tatt på andre områder.

I tillegg har jeg meldt meg inn i nettsamfunnet del og bruk (d&b). Dette er et nettsamfunn som jeg aldri hadde hørt om før jeg ble "pålagt" å melde meg inn for en liten periode. Men jeg må si at det er et nettsamfunn som interesserer meg. Jeg har ikke vært særlig aktiv der så jeg kjenner det ikke så godt. men mitt inntrykk er at det er seriøst og en god rressurs for lærere og andre i lignende yrker. Her deles tips, triks og undervisningsopplegg som man kan benytte seg av. I tillegg er det laget en wikiside for d&b hvor man kan legge inn undervisningsopplegg og ressurser til hjelp for andre. Jeg føler vel egentlig at d&b er en delekultur mer enn noen andre av de nettsamfunnene jeg har vært en del av.

Et tredje og siste nettsamfunn jeg har meldt meg inn i er Twitter. Dette valgte jeg fordi det er et annet nettsamfunn som har vært mye omtalt og jeg var litt nysgjerrig. Her føler jeg meg ikke sikker på hva jeg er med på. Jeg har vært lite aktiv noe som spesielt skyldes at jeg kjenner få mennesker som er medlemmer der så jeg føler at det er meget lite aktivitet. Jeg har altså ikke fått utforsket så mye av hva twitter (og d&b) har å by på, men et førsteinntrykk har jeg jo skapt meg også her. På twitter føler jeg virkelig ikke at "privatlivets fred" råder. Profilen er åpen for alle og hvem som vil kan "følge" deg. Altså hvem som vil kan få med seg alt du legger ut. Facebook gir deg ihvertfall muligheten til å skjule detaljer om deg for de du måtte ønske å skjule det for. Jeg har ikke funnet slike funksjoner på twitter enda ihverfall. Min første mening er at twitter er mindre seriøs og lite brukbar til didaktisk virksomhet.

Det har seg slik at man kan diskutere i det vide og det brede om hvorvidt slike sosiale medier kan være et verktøy som kan bidra til økt læring. Enig blir man aldri tror jeg... Jeg vet at mange er motstandere av slike nettsamfunn fordi de er redd for avsporing fra elevenes side, fordi de er redd for hva som skjer dersom elevene får bruke slike medier fritt, fordi de er redd for mobbing og uthenging, fordi lærerne selv ikke føler de har kontroll på slike sosiale nettsamfunn og derfor føler de kommer til kort når det gjelder å bruke det i opplæringen, eller av helt andre årsaker. Andre derimot har stor tro på bruk av slike nettsamfunn fordi de ser mulighetene dette kan gi.
Jeg vil nå benytte muligheten til å diskutere noen av disse fordelene og ulempene ved bruk av sosial web i læringsarbeidet.

Først og fremst ønsker jeg å ta opp problemstillingen som går på lærernes kompetanse på området. Jeg vet at mange lærere gruer seg for bruk av både sosiale medier, som ved bruk av andre digitale verktøy rett og slett fordi de føler at de mangler tilstrekkelig kompetanse på området. Men jeg er overbevist om at de kommer til å klare seg fint hvis de bare tør å hive seg uti det. Saken er at mange unge ui dag har meget gode ferdigheter når det gjelder slike sosiale medier og uansett er mange gode på å prøve seg fram og utforske ihvertall. Det finnes mange unge sjeler som er meget nysgjerrig og som har en egen utforskertrang når det gjelder digitale medier. Mange har funnet ut at bruk av digitale medier i læringsarbeidet er en motivasjonsfaktor i seg selv. Det gjelder som med alt annet ikke alle!! PÅ denne måten kan lærer lære av elever eller lære sammen med elever. Og hva er vel et bedre utgangspunkt for læring?!?

Videre er mange redd for at barn og unge som får slippe til på slike nettsamfunn vil spore fullstendig av og gjøre alt annet enn faglig arbeid. Men for det første... man må ha klare regler for hva som gjelder for skolebruk og hva som gjelder for fritidsbruk. For det andre... Litt avsporing må man kunne tåle. Elevene sporer av i sosialt arbeid ansikt til ansikt også.. Alle trenger å spore av litt for å kunne arbeide effektivt resten av tiden. For det tredje.... slik avsporing kan også bidra til læring. Både nettvett og uskrevne regler må læres her som i virkeligheten.

Men hva da med mobbing? Media har stadige diskusjoner om mobbing på nett. Det er nok umulig å unngå, men jeg tror mye handler om holdningsskapende arbeid, både i hverdagen og på nett. Hvis elevene vet hva mobbing er og at dette er noe som ikke er tillatt hverken ansikt til ansikt eller skjerm til skjerm, tror jeg ikke at det vil bli mer mobbing på nett enn ellers. Men det er viktlig at elevene skaper holdninger og verdier og sosialiseres inn i sosiale web på samme måte som at de må sosialiseres inn andre grupper de beveger seg i.

Jeg kunne diskutert mange flere problemstillinger som handler om sosiale web i læringsarbeidet. Som eksempel kan jeg nevne det at elevene står i fare for å støte på pornografiske eller særdeles voldelige nettsteder både bevisst og ved uhell. Men jeg føler meg ganske sikker på at om man driver holdningsskapende arbeid, opplæring av nettvett og innføring i regler og lover som gjelder digitale medier så kan man komme meget langt i oppnåelsen av den digitale kompetansen til elevene og få god nytte av digitale medier og sosial web i læringsarbeidet. Bare tenk på alle de faglige diskusjonene som kan foregå elevene imellom når det passer dem best og til og med på fritiden deres!