onsdag 24. mars 2010

IKT som en ressurs i tilpassa opplæring...?

IKT har lenge vært brukt som hjelpemiddel for dyslektikere under eksamen. Dette skyldes deres manglende evne til rettskriving. Ved hjelp av pc, kan de få hjelp fra retteprogrammer og for mange hjelper det kanskje bare det at de slipper å forme bokstavene. Selv har jeg en elev i min klasse som sliter med skriving. Det er en skarp gutt, men han sliter på noen områder. Han har etpar timer i uken hvor han har assistent på seg blant annet fordi han sliter med skriving og orden i bøkene. Denne gutten går i 4.klasse og har drevet med skriving en stund, men likevel tar han ofte feil når han skal skrive bokstavene. Han speilvender dem, skriver feil bokstaver og har problemer med å få skrevet bokstavene fint. Selvfølgelig må han øve masse på å skrive for å lære seg å forme bokstavene, men ved større oppgaver der hvor det er innholdet i teksten som er det viktigste tror jeg absolutt han kan ha større læringsverdi om han skriver med datamaskin. På den måten slipper han å bruke så mye energi på å forme bokstavene, men kan konsentrere seg om å skrive det han tenker. Gutten er glad i å skrive historier, men de blir ofte vanskelig å lese og usammenhengende fordi bokstavene blir feil og fordi dette fører til at han glemmer ord og deler av ord. Jeg tror nok at det også er grunnen til at han ofte bruker mye tid på å tegne mens han skriver.

En annen av mine elever er en jente som er lite engasjert i skolearbeid. Hun drømmer seg bort i timene og gjør ikke noe særlig med mindre vi passer på henne. Hvis hun derimot får skrive på datamaskin arbeider hun ganske bra. Jeg har opplevd at hun har arbeidet med noe på skolen uten å være så veldig effektiv, men derimot kommet på skolen neste dag og ha teksten ferdig skrevet på datamaskin (uten at dette har vært etterspurt). Hun har egen datamaskin hjemme og kommer ofte på skolen og viser tekster som hun har skrevet på fritiden med datamaskinen sin.

Begge disse elevene viser meg at IKT kan være en god ressurs i tilpasset opplæring. De kan få hjelp i sitt arbeide, men begge på forskjellige måter. Hun trenger datamaskinen til en motivasjonsfaktor, han trenger hjelp til å forme bokstavene og snu konsentrasjonsområdet fra selve skrivingen til innholdet i det han skriver. Men jeg har også mine tanker om andre områder hvor IKT kan bidra til en bedre tilpasset undervisning. F.eks. i mattematikk kan en datamaskin med internett bidra til større innsats og dermed større læringsutbytte. En tredje elev i min klasse sliter med matematikk og har lærevansker i dette faget. Når hun får arbeide med oppgaver i matematikk på internett hvor hun blir belønnet ved f.eks. å komme seg videre oppover nivåer vekkes konkurranseinstinktet hennes og gjør henne mer interessert i å gjøre en innsats. På denne måten blir hun sikrere på seg selv, mer motivert for å lære, yter mer og oppnår mer.

Jeg har også mine tanker om hvordan digitale verktøy kan være med på å øke læringsverdien hos elever på forskjellige områder, men dette er tanker jeg ikke har fått satt ut i livet og prøvd ut. Men jeg kan se at det for enkelte kan være til god hjelp å benytte IKT selv om det for andre kan være til liten hjelp. En fjerde elev i min klasse trenger å bruke datamaskinen mer for å bli mer komfortabel med den. Når han skal på internett f.eks. ber han om hjelp til å taste inn internettadressen fordi han "er ikke så god til å skrive på data". Men kanskje kan også han etterhvert bli mer komfortabel med datamaskiner og finne god hjelp i dem enten det gjelder skriving, matte, informasjonssøk eller annet.

fredag 12. mars 2010

Google Nettsted

Å lage hjemmesider virker som mye pes og arbeid og jeg tror mange gruer seg fordi de ikke kan slikt. Selv fikk jeg prøve dette for mange år siden, men syntes det var altfor vanskelig med mange koder og innvikla systemer. Men det behøver ikke være så vanskelig! Det finnes mange gode programmer på nett som lar deg lage fine hjemmesider uten særlig mer styr enn å lage et dokument i Word. Et nettbasert program som hjelper deg med å lage hjemmesider er piczo. Selv har jeg laget en hjemmeside for datteren min på dette nettstedet for noen år siden, mens jeg var hjemme i permisjon. Her finner du den! Ved hjelp av slike nettsteder kan man enkelt og greit lage hjemmesider for alt man måtte ønske.
Et annet nettbasert program som er enda enklere å bruke til å lage hjemmesider er Google Nettsteder. Jeg har selv prøvd det til en gruppeoppgave vi holder på med på studiet og synes programmet virker fint. Nettstedet vårt om London finner du her.

Digital lyd

Musikkfaget skaper store utfordringer for læreren. Ihvertfall om læreren ikke er musikalsk, ikke har musikkfaglig bakgrunn og ikke kan en note. Og i barneskolen kan man oppleve å måtte undervise i alle fag uansett. Selv underviser jeg 3.- og 4.-klasse - også i musikk. jeg sliter med hver eneste time fordi jeg ikke aner hva jef skal finne på og fordi jeg ikke har peiling på musikk selv. Ikke klarer jeg å hente fram noe fra min egen skolegang heller fordi det eneste vi gjorde i musikktimene i grunnskolen var å synge, spille blokkfløyte og høre på klassisk musikk. Derfor var det litt kjekt å bli introdusert for nettstedet Aviary. Her kunne jeg besøke myna som er et nettsted hvor en kan komponere musikk ved å hente melodiklipp fra et bibliotek og sette sammen til egne melodier. Jeg prøvde meg fram litt og tenkte at dette skal jeg jaggu bruke med mine elever. Jeg tenker at vi skal begynne i det små med å sette sammen klipp til melodier og deretter utforske mer i dette programmet. Selv er jeg ikke "ferdig utlært", vil vel heller si jeg er helt i startgropa, men tenker at dette kan være interessant å utforske sammen med elevene. Jeg satte sammen 3 klipp til en melodi som jeg kalte children.egg. Det var morsomt å sitte å sette sammen klipp til en egen melodi, men det var ikke lett.

I Kunnskapsløftet har jo digital ferdighet kommet inn som en grunnleggende ferdighet som skal gjennomsyre alle fag. Også musikk. Og om å kunne bruke digitale Verktøy i musikk kan vi lese: "I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner" (s.139). Det finnes også konkrete kompetansemål som viser til digital ferdighet i musikk. F.eks. kan vi etter 7.årstrinn lese: "komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy". (s.141). Det fantes ikke mange læreplanmål som direkte viser til digitale verktøy i arbeidet med musikk, men noen var der og disse må vi forholde oss til.
Så nå gleder jeg meg til å prøve ut dette programmet sammen med mine elever som elsker å holde på med data og som blir motivert bare ved tanken på å få holde på med data i timene.

torsdag 11. mars 2010

digitalt tankekart

Jeg har laget et tankekart i forbindelse med en oppgave i studiet. tankekartet handler om London og hva man kan gjøre om man drar til London. Det er ikke veldig utbygd, men det viser hvordan man kan bruke digitale tankekart. Jeg har også satt inn en ekstern link for å vise at dette går an. Jeg vil si at digitale tankekart er et godt verktøy spesielt ved gruppeoppgaver. Jeg har brukt programmet Mindomo. Her kan en person lage tankekartet og dele det med andre på gruppa, i klassen eller publisere det på nett. Når man deler det med de på gruppa kan man bestemme om hver enkelt skal ha tilgang til å bare lese eller om de også kan være med på å redigere.
I tillegg er tankekartet bevart på nett og man slipper å tenke på at man må ta vare på tankekartet. Det blir vanskelig å tulle det vekk når det ligger på nett.
Dessuten kan alle på gruppa ha tilgang til det til enhver tid og alle på gruppa kan gå inn å se hva som skal gjøres selv om man ikke sitter sammen.

Og det er jo en kjent sak at når elever får jobbe på datamaskiner så er det i seg selv ganske motiverende...

Her er tankekartet så du som leser er velkommen til å se nærmere på det :)

Mindomo: http://mindomo.com/
Tankekart om London: http://mindomo.com/view.htm?m=da8fc4537a914cf4bdf0323781ea4d04