fredag 16. oktober 2009

digitale bilder og virkemidler

Vi har de siste dagene hatt samling i DKL. Vi har lært endel om digitale bilder, virkemidler og redigering. Etter å ha blitt sendt ut for å ta bilder en times tid kom jeg tilbake med hele68 bilder. Her er ett av dem jeg tok...

Dette bildet ble jeg meget fornøyd med. Jeg har plassert bladet i forhold til tredjedelsregelen og synes bildet ble ganske virkningsfullt. Når jeg så prøvde å beskjære det så hovedmotivet kom på midten i et bilde med breddeformat ble det seende slik ut....

Til slutt prøvde jeg å beskjære det så bildet ble kvadratisk...

Hovedmotivet er jo bladet som ligger på asfalten. Og bildene ble vidt forskjellig med bare litt beskjæring. Selv er jeg mest fornøyd med det opprinnelige bildet der hvor bladet ligger i nedre venstre hjørnet. Jeg synes det bildet er finest og mest virkningsfullt. Akkurat hvorfor vet jeg ikke, men jeg tenker det har med den tredjedelsregelen som sier at de punktene er steder hvor blikket ofte fester seg. man kan sammenligne tredjedelsregelen med "det gylne snitt". Hovedmotivet kommer kanskje mest til sin rett på det kvadratiske bildet siden all fokus er på selve bladet her. Men fokus blir jo på bladet på det første bildet også siden det ikke er noe annet forstyrrende element på resten av bildet. Og tross alt viser det første bildet bladet som en liten bit av en stor verden... Det ligger på asfalten helt alene uten noe annet i nærheten.Her er et annet bilde jeg tok og som jeg har prøvd å redigere litt for å gjøre det mer virkningsfullt. Her har jeg forandret på farge, lys, skygge o.l. og jeg har beskjært det.

Den mest virkningsfulle forandringen jeg har gjort her er at jeg har beskjært bildet så flaggstengene på siden rammer inn bildet. Enda bedre hadde det vært hvis bakgrunnen hadde en annen farge. Dessuten synes jeg at fargelegging og skyggelegging har bidratt til å framheve forgrunn og mellomgrunn på en virkningsfull måte. Fargene gjør også at bildet får preg av å være litt "gammeldags". jeg liker slike bilder uten for mye farge fordi motivet da kommer mer fram. Selv er jeg veldig godt fornøyd med bildet, men om du ikke er fornøyd eller om du har forslag til hvordan jeg kan gjøre bildet enda mer viskningsfullt er du velkommen til å kommentere:)


Til slutt skulle jeg lete etter et bilde på nett og vurdere virkemidler som er brukt. Bildet fant jeg her.
(http://api.ning.com/files/P5AfLoNM3y4RDdJ5q5qFiGvtRoRiDLh3BmcMZ2EP734KIgvfT2nLw83naoegDlvS5h-o5tXK*RiUrJP*I54picDGzvDh66od/Natur.jpg)

Dette bildet har lyset som et sterkt virkemiddel. motlyset gir en veldig fin stemning. Dessuten er lysstrålene mer som et hovedmotiv og lyset blir rammet inn av trærne på sidene. I tillegg er bildet tatt nedenfra og opp. Vi kan også se antydninger til tredjedelsregelen i hjørnene.
Bildet er fullt av virkemidler som gir et sterkt bilde.

onsdag 7. oktober 2009

Plagiat og digitale tekstar

Dette med plagiatkontroll har lenge vært et problem for lærere. Så lenge vi har hatt internett har det vært en viss mulighet for at elevene kan levere noe som ikke er deres eget. Eller rettere sagt, problemet har alltid vært der fordi elever kunne låne andres tekster allerede lenge før internett kom. Men nå, mer enn noen gang er dette i vinden. Elevene skal læres opp til å bruke internett og digitale tekster. Det er veldig lett å bare finne en passende tekst på internett og levere den som sin egen hvis en er litt sent ute med en innlevering eller hvis en rett og slett ikke gidder arbeide med et eget produkt. Eller til og med en liten del av en oppgave - en setning eller et avsnitt kan være plagiat selv om resten er skrevet av eleven selv.
Hvordan skal du som lærer oppdage slikt juks? Hvordan skal vi arbeide for å unngå slikt juks?

Jeg mener at man bør prøve å lære elevene opp til gode verdier og holdninger i forhold til slikt juks. Det er direkte ulovlig og de fleste barn og unge har god respekt for lova. Derfor bør en gjøre elevene oppmerksom på hvordan det ligger an og satse på at de ser alvoret i det. Dessuten er det viktig at en skaper gode verdier og holdninger mot plagiat med tanke på det elevene skal bli i framtiden. Når de en dag står der som yrkesaktive og blir nødt til å produsere egne tekster er det viktig at de er godt trenet i hvordan de skal gå fram med både forarbeid, henvisninger og skriving. De skal bli selvstendige mennesker og da skader det bare dem selv å ha surfet seg gjennom skoletiden med juks og fanteri. Men hvem skal ta ansvar for å lære elevene opp i gode digitale ferdigheter og hvem skal gi dem disse gode holdningene? jeg tror nok at du meget godt vet svaret på dette spørsmålet...
Men om det nå ikke hjelper å prente inn gode verdier og holdninger... Hvordan skal vi oppdager det når eleven likevel prøver seg? Jeg har tro på at elevene som alle andre mennesker vil oppleve gjensidig respekt og tillit. Man kan ikke gå rundt og mistenke alle og enhver for juks ubegrunnet. Man må stole på at elevene gjør riktige valg. Om man likevel skulle oppdage plagiat får en ta det for det det er og konfrontere eleven og prøve finne en løsning som er til det beste for alle parter.

Skolerelaterte lenker

Det finnes mange skolerelaterte nettsider hvor elever og lærere kan finne ressurser til skolearbeidet. Jeg skal presentere 3 nettsider som jeg mener har noe å tilby for mennesker innenfor skolen-enten det gjelder elever eller lærere.

Først vil jeg presentere naturfag.no som har et godt utvalg av undervisningsopplegg, forsøk, o.l. innen naturfag. Denne siden mener jeg er en god ressurs for lærere som underviser i naturfag. Man kan velge målgruppe og/eller emne for hele grunnskolen og videregående og finne mange gode tips for undervisningen. Jeg har selv brukt denne siden til å finne forsøk som jeg har laget undervisningsopplegg med. Forsøkene viser til relevante læreplanmål og man finner gode ressurser til hjelp i undervisningen. Vel verdt et besøk altså!

Skolenettet.no er også en god ressursside for lærere. Denne passer for lærere i omtrent alle fag siden man her kan finne mange nyttige lenker til nettsider som kan brukes i undervisningen eller til å tilrettelegge undervisningen. Jeg føler meg ganske sikker på at man her kan finne lenker treningsoppgaver, spill, o.l. som benytter både hypertekstualitet, interaktivitet og multimodalitet. Jeg har ikke prøvd så mange av lenkene som man finner der, men jeg ser at lenkene har en kort beskrivelse og det dreier seg om både spill, tekst og treningsoppgaver. Besøk den og bedøm selv :)

Norsksidene til Norsk nettskole er en god ressursside for norskfaget. Der finner man innføring i og oppgaver/tester for de fleste emner innen norskfaget. Det er interaktive nettsider hvor en må være aktiv i møtet med lærestoffet. Tester i grammatikk er helt klart bygget på et behavioristisk læringssyn hvor en må gjøre oppgavene, får beskjed om hva som er rett og galt, kan gjøre om på det som er galt og får en poengsum etter endt test. Men er dette alltid så galt? Mange elever trenger å trene for å lære det skikkelig og dessuten kan det være greit at elevene får mulighet til å teste hva de kan så de blir mer selvsikker og får en pekepinn på hvor de ligger an og hva de trenger å bruke mer tid på.
Oppgaver knyttet til f.eks. sjangerlære har oppgaver hvor en kan øve seg på å skrive tekster med forskjellige utgangspunkt.
Etter mitt syn en god ressurs for lærere som underviser i norsk.

Nå har jeg lagt lenker til sidene direkte i teksten, men hvis noen skulle ha problemer med å åpne dem kommer adressene i sin helhet her: