fredag 12. mars 2010

Digital lyd

Musikkfaget skaper store utfordringer for læreren. Ihvertfall om læreren ikke er musikalsk, ikke har musikkfaglig bakgrunn og ikke kan en note. Og i barneskolen kan man oppleve å måtte undervise i alle fag uansett. Selv underviser jeg 3.- og 4.-klasse - også i musikk. jeg sliter med hver eneste time fordi jeg ikke aner hva jef skal finne på og fordi jeg ikke har peiling på musikk selv. Ikke klarer jeg å hente fram noe fra min egen skolegang heller fordi det eneste vi gjorde i musikktimene i grunnskolen var å synge, spille blokkfløyte og høre på klassisk musikk. Derfor var det litt kjekt å bli introdusert for nettstedet Aviary. Her kunne jeg besøke myna som er et nettsted hvor en kan komponere musikk ved å hente melodiklipp fra et bibliotek og sette sammen til egne melodier. Jeg prøvde meg fram litt og tenkte at dette skal jeg jaggu bruke med mine elever. Jeg tenker at vi skal begynne i det små med å sette sammen klipp til melodier og deretter utforske mer i dette programmet. Selv er jeg ikke "ferdig utlært", vil vel heller si jeg er helt i startgropa, men tenker at dette kan være interessant å utforske sammen med elevene. Jeg satte sammen 3 klipp til en melodi som jeg kalte children.egg. Det var morsomt å sitte å sette sammen klipp til en egen melodi, men det var ikke lett.

I Kunnskapsløftet har jo digital ferdighet kommet inn som en grunnleggende ferdighet som skal gjennomsyre alle fag. Også musikk. Og om å kunne bruke digitale Verktøy i musikk kan vi lese: "I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner" (s.139). Det finnes også konkrete kompetansemål som viser til digital ferdighet i musikk. F.eks. kan vi etter 7.årstrinn lese: "komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy". (s.141). Det fantes ikke mange læreplanmål som direkte viser til digitale verktøy i arbeidet med musikk, men noen var der og disse må vi forholde oss til.
Så nå gleder jeg meg til å prøve ut dette programmet sammen med mine elever som elsker å holde på med data og som blir motivert bare ved tanken på å få holde på med data i timene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar