torsdag 11. mars 2010

digitalt tankekart

Jeg har laget et tankekart i forbindelse med en oppgave i studiet. tankekartet handler om London og hva man kan gjøre om man drar til London. Det er ikke veldig utbygd, men det viser hvordan man kan bruke digitale tankekart. Jeg har også satt inn en ekstern link for å vise at dette går an. Jeg vil si at digitale tankekart er et godt verktøy spesielt ved gruppeoppgaver. Jeg har brukt programmet Mindomo. Her kan en person lage tankekartet og dele det med andre på gruppa, i klassen eller publisere det på nett. Når man deler det med de på gruppa kan man bestemme om hver enkelt skal ha tilgang til å bare lese eller om de også kan være med på å redigere.
I tillegg er tankekartet bevart på nett og man slipper å tenke på at man må ta vare på tankekartet. Det blir vanskelig å tulle det vekk når det ligger på nett.
Dessuten kan alle på gruppa ha tilgang til det til enhver tid og alle på gruppa kan gå inn å se hva som skal gjøres selv om man ikke sitter sammen.

Og det er jo en kjent sak at når elever får jobbe på datamaskiner så er det i seg selv ganske motiverende...

Her er tankekartet så du som leser er velkommen til å se nærmere på det :)

Mindomo: http://mindomo.com/
Tankekart om London: http://mindomo.com/view.htm?m=da8fc4537a914cf4bdf0323781ea4d04

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar