onsdag 24. mars 2010

IKT som en ressurs i tilpassa opplæring...?

IKT har lenge vært brukt som hjelpemiddel for dyslektikere under eksamen. Dette skyldes deres manglende evne til rettskriving. Ved hjelp av pc, kan de få hjelp fra retteprogrammer og for mange hjelper det kanskje bare det at de slipper å forme bokstavene. Selv har jeg en elev i min klasse som sliter med skriving. Det er en skarp gutt, men han sliter på noen områder. Han har etpar timer i uken hvor han har assistent på seg blant annet fordi han sliter med skriving og orden i bøkene. Denne gutten går i 4.klasse og har drevet med skriving en stund, men likevel tar han ofte feil når han skal skrive bokstavene. Han speilvender dem, skriver feil bokstaver og har problemer med å få skrevet bokstavene fint. Selvfølgelig må han øve masse på å skrive for å lære seg å forme bokstavene, men ved større oppgaver der hvor det er innholdet i teksten som er det viktigste tror jeg absolutt han kan ha større læringsverdi om han skriver med datamaskin. På den måten slipper han å bruke så mye energi på å forme bokstavene, men kan konsentrere seg om å skrive det han tenker. Gutten er glad i å skrive historier, men de blir ofte vanskelig å lese og usammenhengende fordi bokstavene blir feil og fordi dette fører til at han glemmer ord og deler av ord. Jeg tror nok at det også er grunnen til at han ofte bruker mye tid på å tegne mens han skriver.

En annen av mine elever er en jente som er lite engasjert i skolearbeid. Hun drømmer seg bort i timene og gjør ikke noe særlig med mindre vi passer på henne. Hvis hun derimot får skrive på datamaskin arbeider hun ganske bra. Jeg har opplevd at hun har arbeidet med noe på skolen uten å være så veldig effektiv, men derimot kommet på skolen neste dag og ha teksten ferdig skrevet på datamaskin (uten at dette har vært etterspurt). Hun har egen datamaskin hjemme og kommer ofte på skolen og viser tekster som hun har skrevet på fritiden med datamaskinen sin.

Begge disse elevene viser meg at IKT kan være en god ressurs i tilpasset opplæring. De kan få hjelp i sitt arbeide, men begge på forskjellige måter. Hun trenger datamaskinen til en motivasjonsfaktor, han trenger hjelp til å forme bokstavene og snu konsentrasjonsområdet fra selve skrivingen til innholdet i det han skriver. Men jeg har også mine tanker om andre områder hvor IKT kan bidra til en bedre tilpasset undervisning. F.eks. i mattematikk kan en datamaskin med internett bidra til større innsats og dermed større læringsutbytte. En tredje elev i min klasse sliter med matematikk og har lærevansker i dette faget. Når hun får arbeide med oppgaver i matematikk på internett hvor hun blir belønnet ved f.eks. å komme seg videre oppover nivåer vekkes konkurranseinstinktet hennes og gjør henne mer interessert i å gjøre en innsats. På denne måten blir hun sikrere på seg selv, mer motivert for å lære, yter mer og oppnår mer.

Jeg har også mine tanker om hvordan digitale verktøy kan være med på å øke læringsverdien hos elever på forskjellige områder, men dette er tanker jeg ikke har fått satt ut i livet og prøvd ut. Men jeg kan se at det for enkelte kan være til god hjelp å benytte IKT selv om det for andre kan være til liten hjelp. En fjerde elev i min klasse trenger å bruke datamaskinen mer for å bli mer komfortabel med den. Når han skal på internett f.eks. ber han om hjelp til å taste inn internettadressen fordi han "er ikke så god til å skrive på data". Men kanskje kan også han etterhvert bli mer komfortabel med datamaskiner og finne god hjelp i dem enten det gjelder skriving, matte, informasjonssøk eller annet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar